Miljøvurdering

Jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommuneplanrevisionens ændringer vurderes nærmere. Der er udarbejdet en vurdering og miljørapport for den fælles kommuneplan for Trekantområdet. 

Der er herudover udarbejdet en miljøscreening for den lokale del af kommuneplanen for Haderslev Kommune. Rapporten omfatter de ændringer, som ikke allerede er varetaget i den miljørapport, der følger Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet.

Miljøvurdering af forslag til kommuneplan 2021-2033 for trekantområdet ses her 

Miljøscreening af forslag til Kommuneplan 2021-2033 - lokal del gældende for Haderslev Kommune ses her

Sammenfattende redegørelse - Haderslev Kommune ses her 

 

VVM-redegørelser indberettet som kommuneplantillæg (tillæg til KP17) fremgår her:

Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 10-2017 Erhvervsområde - etablering af biogasanlæg ved Dybkær, Marstrup

Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 9 - 2017 Teknisk anlæg - etablering af biogasanlæg ved Hejsager Næsvej, Sode

Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 8-2017 Teknisk anlæg - udvidelse af biogasanlæg - Hjartbro, Bevtoft

Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 12-2017 Boligområde ved Honnørkajen, Haderslev