2.5.5 Områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper

 • Der kan i de afgrænsede områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper lokalplanlægges for butikker.

  De afgrænsede områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper er angivet på kortet med den samlede detailhandelsstruktur under retningslinje 2.5.1

  Se oversigt med rammer for omdannelse og udvidelse i de enkelte områder her.

Med kommuneplanens vedtagelse tages et areal til særligt pladskrævende varegrupper ud af detailhandelsstrukturen. Det drejer sig om udpegningen omkring Tingvej i Vojens, som i dag ikke indeholder butikker. Med ændringer af planloven i 2018 blev reglerne for detailhandelsplanlægning ændret, så listen over særligt pladskrævende varegrupper ikke længere er udtømmende. Dette åbner mulighed for flere varegrupper i disse områder. Af den årsag, kan områder til særligt pladskrævende varegrupper blive en trussel for bymidterne. Derfor udtages det ene af to store områder i Vojens. Der er fortsat restrummelighed i det eksisterende område omkring Fabriksvej.

 

Der er udpeget områder til særligt pladskrævende varegrupper i følgende bydele og lokalområder:

 • Haderslev Vest, Sverigesvej
 • Haderslev Øst, Christian X’s Vej
 • Haderslev Syd, Hirsevej
 • Vojens Øst, Østergade,
 • Vojens Vest, Fabriksvej
 • Gram Nord, Fabriksvej
 • Nustrup
 • Sommersted

Bruttoetagearealet for særligt pladskrævende varegrupper er i detailhandelsanalysen opgjort til ca. 31.700 m2. Der er ikke foretaget nye opgørelser i siden. Med Kommuneplan 2021 er den samlede ramme for udvidelse og omdannelse af butiksareal reduceret.

Se oversigt med rammer for omdannelse og udvidelse i her. (pdf)