Klagevejledning

Der kan klages over en vedtaget tillæg til kommuneplan, ligesom der kan klages over en lokalplan. Se hvordan du klager på pdf Klagevejledning kommuneplan tillæg (69.4 KB)

Der kan ligeledes klages over en miljøvurdering eller beslutningen om at der ikke foretages en miljøvurdering. Dette vil ofte være i forbindelse med at forslag til tillæg til kommuneplan er i offentlig høring. Du vil kunne se mere om hvordan du klager se pdf Klagevejledning om afgørelse af miljøvurdering (129 KB)