5.1.2 Veje og stier - Haderslev Kommune

Byrådet ønsker et velfungerende lokalt vej- og stinet, med høj fremkommelighed og sikkerhed for alle trafikanter.

Gang- og cykelstier skal være med til at sikre gående og cyklister en høj trafiksikkerhed og god fremkommelighed, og bidrage til at sikre en god trafikal sammenhæng i nye og eksisterende byområder.

Kørsel med modulvogntog er kun tilladt på de veje der er godkendt til det. Rutenettet der er godkendt til modulvogntog kan ses på Vejdirektoratets trafikkort.

I 2016 har Vejdirektoratet opgraderet statens veje så de nu indgår i modulvogntogsnettet. I de senere år har Haderslev Kommune opgraderet udvalgte vejkryds, sådan at kørsel med modulvogntog nu er tilladt til bl.a. Sverigesvej 15 i Haderslev, og til Tingvejen 1 i Vojens.

I februar 2016 blev det yderligere besluttede at udbygge vejen fra Industriparken frem til Fabriksvej 5 ved Vojens til modulvogntog.

Eksisterende og nye gang- og cykelstier skal opfylde de politiske mål om at skabe et sammenhængende stinet, samt sikre skoleveje og andre vigtige cykelruter.