3.6.7 Havdambrug - Haderslev Kommune

Statisk kort
Statisk kort

For havdambrug gælder

  • Enhver tilladelse skal ske under nøje vurdering af de miljømæssige konsekvenser, specielt for Natura 2000-området i Lillebælt.
  • Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til etablering af havdambrug.

I Haderslev Kommune findes et havbrug beliggende øst for Årø og umiddelbart syd for Natura 2000-området Lillebælt. Kommunen finder umiddelbart at havbrugets placering strider imod hensynet til Natura 2000-området, og vil derfor ikke være imødekommende overfor at udvide antallet i farvandet ud for Haderslev Kommune.

FAKTABOKS

Havdambrug administreres på baggrund af miljøbeskyttelsesloven. Der kræves godkendelse, inden havdambrug kan ændres eller nyetableres. Haderslev Kommune er godkendelsesmyndighed for havdambrug tættere på kysten end 1 sømil. Miljøstyrelsen er derimod myndighed for havdambrug placeret længere væk fra kysten end 1. sømil.