2.5.4 Aflastningsområder

  • Der kan i afgrænsede aflastningsområder lokalplanlægges for nye butikker. Butiksstørrelsen i aflastningsområderne skal følge planlovens generelle bestemmelser, afhængig af butikstype.
  • Rammer for areal til aflastningsområder og restrummelighed fremgår af skemaet for aflastningsområder i redegørelsen.

De afgrænsede aflastningsområder i er angivet på kortet med den samlede detailhandelsstruktur under retningslinje 2.5.1

I 2017 blev der udpeget et aflastningsområde i tilknytning til området til særligt pladskrævende varegrupper i Haderslev Nord, Sverigesvej. I detailhandelsanalysen fra 2016 er det eksisterende butiksareal opgjort til 8.900 m2. Hovedparten af det udpegede aflastningsområde er en videreførelse af et aflastningsområde udpeget i lokalplan 12.53.1 fra 2012.