Høringssvar – sådan gør du

Hvis du har bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til forslaget kan du benytte vores høringsportal senest indenfor planens høringsperiode.

Se høringsperioder under kommuneplantillæg eller på høringsportalen.