4.3.4 Kulturaftaler - Haderslev Kommune

Kultursamarbejdet i Haderslev Kommune har retning mod både nord og syd. Mod nord er der kulturaftaler i Trekantområdet, der gør sig gældende. Mod syd har Kulturregion Sønderjylland-Schleswig siden 2013 gjort sig gældende.

Kulturregion Sønderjylland-Schleswig er en kulturaftale mellem tre tyske og fem danske partnere: Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune og Sønderborg Kommune samt Region Syddanmark. Kulturaftalen støttes, foruden af kommunerne på begge sider af grænsen, af Kulturstyrelsen, delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark. Ambitionen er, at aftalen skal styrke det fælles kulturrum og den fælles identitet på tværs af den dansk-tyske grænse. Formålet er at skabe nye dansk-tyske netværk, aktiviteter og kulturtilbud, som borgerne tager aktivt del i, og som giver dem lysten til at gå på opdagelse i hinandens aktiviteter og kulturtilbud.

I Kulturregion Sønderjylland-Schleswig er indsatområderne og målene:

 • Rum til fællesskab 
  • Kulturaftalen som platform for kreative netværk
  • Aktive borgernære fællesskaber
  • Musikalske fællesskaber
 • Fælles om kulturarv
  • Kendskab til historien i grænselandet og formidling af den fælles kulturarv
  • Sproglig mangfoldighed
  • Musikalsk kulturarv
  • Arkitektur og design i grænselandet

Destination Sønderjylland og oplevelsesstrategien er med til at fremme samarbejdet og indsatsen på kulturområdet, hvor samarbejdet mellem erhverv, turisme og foreninger også ses ind i kultursammenhænge.