4.2.4 Sejlads - Haderslev Kommune

Statisk kort
Statisk kort

Sejlads og aktiviteter på vandløb, søer, fjord og bælt har stor betydning for Haderslev Kommune.

 

Haderslev Dam

I tilknytning til Haderslev Dam ligger der flere søsportsklubber, som understøtter den brede rekreative anvendelse af Haderslev Dam, men som også har medlemmer, der dyrker forskellige sejlsportsportsaktiviteter på eliteplan. Haderslev Dam har en størrelse, som gør det muligt at afvikle konkurrencer på internationalt plan indenfor kajak- og rosport. Etablering af anlæg til søsportsaktiviteter på eliteplan vil understøtte Haderslev Kommune som idrætskommune.

Haderslev Dambåd – Dorothea - har siden 2018 sejlet tursejlads på dammen.

 

Kano og kajak

Sejladsmuligheder med kano og kajak har stor efterspørgsel, og der arbejdes på eksisterende og nye ruter i forskellige regi.

 

Regulering af sejlads

Sejlads på de ferske vande, som er omfattet af vandløbsloven, er reguleret af vandløbslovens § 4. I regulativerne for de ferske vande er det nærmere bestemt i hvilket omfang sejlads er tilladt. På Haderslev Dam og Slivsø, samt Hoptrup Å, Gels Å, Tørning Å og Gram Å er retten til sejlads åben for almenheden.