Forord

Trekantområdets kvaliteter, dets strategiske placering og evnen til at udnytte mulighederne i både konkurrence og samarbejde gør, at vi sammen med København og Århus i dag fremstår som et af landets mest betydningsfulde og attraktive vækst- og investeringsområder. Når vi i Trekantområdet arbejder sammen om en fælles kommuneplan, er det med henblik på at styrke områdets samlede vækst og attraktivitet og samtidig skabe flere udviklingsmuligheder, end vores kommuner har hver for sig. Ligesom mange af de udfordringer, som vi står overfor, kun kan løses i fællesskab. Det gælder eksempelvis sikringen af den grønne omstilling.

Vi ved, at verden er foranderlig. Trekantområdet er en funktionel storbyregion – en metropol på vej – som indbyggerne opfatter som deres naturlige nærområde, hvor de frit bevæger sig for at arbejde, shoppe, dyrke fritidsinteresser og deres sociale liv.

Foranderlighed, dynamik og bevægelighed forudsætter imidlertid styring og fysisk planlægning. Her er mange interesser i spil. Den politiske afvejning mellem forskellige hensyn og fastlæggelse af retningslinjerne for kommunens indsats er en central politisk prioriteringsopgave. Kommuneplan 2021-2033 sætter retning for Trekantområdets arealanvendelse, og er den bærende plan, hvori borgere og virksomheder kan orientere sig om reglerne. Det gælder bl.a. planlægning for erhverv, infrastruktur, nye vand- og naturindsatser og andre aktiviteter i det åbne land såsom placering af vindmøller, biogasanlæg m.v.

Kommuneplan 2021-2033 er et godt grundlag for, at Trekantområdets helt særlige kvaliteter og muligheder også i fremtiden udbygges og udnyttes optimalt.

 

Forord - Haderslev kommune

Kommuneplanen beskriver, hvilken udvikling byrådet vil satse på i de kommende år. Kommuneplanen skal være med til at bevare og udvikle kvaliteterne i vores byområder og i det åbne land. Kommuneplanen beskriver desuden de regler og muligheder, vi som borgere i Haderslev Kommune skal kende til ved nye tiltag.

Haderslev Kommune har meget at tilbyde - et aktivt friluftsliv i ACTURE PARK, et rigt foreningsliv i landdistrikter og i byerne, Haderslev og Gram med historiske kulturmiljøer, en attraktiv havnefront med bl.a. StreetDome, en varieret kyst og fjordstrækning samt et særpræget kulturlandskab. Der er optimale muligheder for ud- og indpendling i grænselandet og fra og til Trekantområdet pga. motorvejen E45 og kommunens geografiske placering. Tilsammen udgør alle disse kvaliteter et godt fundament for en fortsat positiv udvikling af kommunen.

Som en del af samarbejdet i Trekantområdet indgår Haderslev Kommune i et fælles plansamarbejde om kommuneplanlægning med de øvrige 6 Trekantskommuner.

Det betyder, at vores kommuneplan ikke kun sigter mod vores egne lokale forhold, men også mere bredt og overordnet på et fælles administrationsgrundlag m.m. for hele Trekantområdet. I revisionen af den fælles kommuneplan er der fokuseret på Grøn Omstilling, FN´s verdensmål, udpegning af områder forbeholdt produktionsvirksomheder, udpegninger af potentiel natur samt udpegninger af områder med risiko for oversvømmelse og erosion.

Den fælles plan har vi underbygget med en lokal Haderslev Kommune - del, hvor planstrategiens prioriterede temaer er indarbejdet. Den lokale del af kommuneplanen har undergået en delvis revision.

Den fælles og den lokale del af kommuneplanen er integreret i vores digitale kommuneplan. Alle de lokale afsnit vil altid i overskriften slutte med "- Haderslev Kommune".