Rammer for lokalplanlægning

loading image
Henter kort...
static-map

Rammer for lokalplanlægning er bindeleddet mellem på den ene side kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer og på den anden side lokalplanlægningen. Rammerne konkretiserer planlægningsintentionerne i forhold til arealplanlægningen og fastsætter bl.a. bestemmelser for, hvad de enkelte områder i kommunen må anvendes til, og hvad der må bygges.

De endelige og detaljerede bestemmelser for et område fastlægges i en lokalplan. I henhold til planloven må bestemmelserne i en ny lokalplan ikke være i strid med kommuneplanens rammebestemmelser for det pågældende område. Hvis byrådet beslutter at udarbejde en lokalplan, der ikke er i overensstemmelse med rammerne, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Rammer for lokalplanlægning er opdelt i:

  • Generelle rammer
  • Rammer for 14 lokalområder

De generelle rammer indeholder en orientering om lokalplanrammernes indhold og formål, en beskrivelse af rammebestemmelsernes forhold til anden planlægning og oplysninger om rammebestemmelsernes retsvirkninger. Herunder er der et afsnit om rammebestemmelser, der gælder for hele kommunen, og et afsnit om rammebestemmelser, der gælder for områder med samme anvendelse.

Rammerne for lokalområder er opdelt i en generel orientering om lokalområderne og deres opdeling i delområder og rammeområder. Fra hver lokalområde linkes til en særskilt tekst for det enkelte lokalområde.