4.3.3 Kulturinstitutioner - Haderslev Kommune

Statisk kort
Statisk kort

En tredjedel af indbyggere i Haderslev Kommunes bor i landdistrikterne udenfor Gram, Vojens og Haderslev. Udviklingen i landdistrikterne har stor betydning for Haderslev Kommune på mange måder. Fx for bosætning og turisme, kulturarv og friluftsaktiviteter.

Med forskellige støttemuligheder for lokale initiativtagere, foreninger og borgere understøtter Haderslev Kommune udvikling i landdistrikter og landsbyer, herunder ”borgerbudgettering”. Således at det fortsat er attraktivt at leve og bosætte sig i landdistrikterne. Samtidigt understøtter Haderslev Kommune gode muligheder for udvikling af landdistrikternes erhvervsliv – herunder udvikling af tilbud til turister.

På kortet ses kommunes forsamlingshuse og kulturhuse, som Haderslev Kommune støtter driften af. Herudover ses inddeling for Haderslev Kommunes 30 landdistrikter, hvoraf de fleste har egen lokal forening.