Om lokalområder

Lokalområder
Haderslev Kommune er opdelt i 14 lokalområder

 • et for Hovedbyen ( 1 lokalområde)
 • et for hver centerby (2 lokalområde)
 • et for hver lokalby (11 lokalområder)

Delområder
Der er 4 typer delområder:

 • Hovedbyen, centerbyer, lokalbyer og andre byområder i byzone, herunder områder der skal overføres til byzone.
 • Afgrænsede landsbyer og bebyggelser i landzone.
 • Landområder, herunder vindmølleområder, andre tekniske anlæg og rekreative anlæg m.v. i landzone.
 • Sommerhusområder med zonestatus som sommerhusområde, herunder områder der skal overføres til sommerhusområde.

Lokalområdernes og delområdernes numre fremgår af denne liste: Lokalområde- og delområdenummer

Rammeområder
Delområderne er opdelt i rammeområder, der er kommuneplanens mindste planlægningsenhed. For hvert rammeområde er der fastlagt rammebestemmelser for, hvad der må fastsættes bestemmelser for i en lokalplan for området.

Hvert rammeområde har et nummer, der indeholder følgende oplysninger:

 • lokalområde (det første tal)
 • delområde (det andet tal)
 • generel anvendelse (to bogstaver)
 • rammeområde (det sidste tal)

Eksempelvis er nummereret for rammeområde 10.11.BO.01 sammensat af følgende oplysninger:

 • 10: Haderslev Lokalområde
 • 11: Haderslev Sydby
 • BO: Boligområde
 • 01: Rammeområde nr. 01 i Haderslev Sydby

Rammeområdernes generelle anvendelse er angivet med følgende forkortelser:

 • BO: Boligområde
 • BE: Blandet bolig og erhverv
 • EH: Erhvervsområde
 • CE: Centerområde
 • RE: Rekreativt område
 • SO: Sommerhusområde
 • OF: Område til offentlige formål
 • TA: Tekniske anlæg
 • LA: Landområde
 • AN: Andet