Læsevejledning

Kommuneplanen er primært web-baseret og kan tilgås fra både Trekantområdets og de enkelte kommuners hjemmesider.

Den fælles kommuneplan tager udgangspunkt i den gældende planlov, med særlig reference til lovens § 11a der indeholder en fortegnelse over de emner kommuneplanen skal fastsætte retningslinjer og arealudpegninger for. For retningslinjer og udpegninger der alene har lokal interesse samt kommuneplanrammer for lokalplanlægningen (planlovens § 11b), henvises til den enkelte kommunes lokale dele af kommuneplanen.

Tekstudgave af den fælles kommuneplan for Trekantområdet ses her (PDF)

Du kan se en samlet tekstudgave af kommuneplanen her (PDF)