Hovedstruktur og retningslinjer

En kommuneplan består af en hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. En hovedstruktur afspejler det overordnede fokus for udvikling og arealanvendelse for en kommune. Hovedstrukturen og retningslinjerne for Kommuneplan 2021-2033 omhandler både en fælles del for Trekantområdet og en del, der alene omhandler Haderslev Kommune.

Den overordnede grundfortælling beskriver Trekantområdets mål for byernes udvikling og udviklingen i det åbne land, og indeholder retningslinjer for planlægningen. Til de enkelte emner kan der være knyttet arealudpegninger, som er vist på kort.

For Haderslev Kommune er der udarbejdet retningslinjer for planlægning og administration af udvalgte emner eller afgrænsede geografiske områder.

I menuen til venstre kan du se emnerne i kommuneplanens hovedstruktur og retningslinje.