Kontaktoplysninger

Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til:

Haderslev Kommune

Teknik og Klima, Planlægning

Christian X’s Vej 39, indgang A

6100 Haderslev

74 34 34 34

E-mail: plan @haderslev.dk